Metacon_LR
Metacon_LR
Monda Eiendom AS

Monda Eiendom AS

Totalentreprise komplett prosjekt som inkluderer grunn-/utomhusarbeider, stålkonstruksjoner, takplater, taktekking, utvendig fasade i sandwichelementer, beslagsarbeider, hulldekker, dører, vinduer, glassfasader, trapper, rekkverk, heis og traverskran, maler-/beleggsarbeider og alle tekniske anlegg.
Fakta:
Kunde:
Monda Eiendom AS
Grunnflate:
Ca. 870 m2
Bygg:
Stålbygg
Byggeår:
2017 - 2018
Konstruksjon:
Bærende stålkonstruksjoner av søyler, fagverk og bjelker
Referansebilde%20Monda%20Eiendom%201
Referansebilde%20Monda%20Eiendom%203
Referansebilde%20Monda%20Eiendom%207
Referansebilde%20Monda%20Eiendom%202
Referansebilde%20Monda%20Eiendom%206
Se flere referanser
Kontakt oss