Metacon_LR
Metacon_LR

Erfaring fra mer enn 20 år i entreprenørmarkedet

Metacon er del av Frigaard Gruppen i Sarpsborg. Metacon Industrimek AS ble etablert i 1997. I 2015 kjøpte Frigaard Gruppen 60 % av aksjene i selskapet og navnet ble endret til Metacon AS, som en naturlig følge av ny strategi om å satse på totalentrepriser i tillegg til stålleveranser. Fra 2018 er firmaet heleid av Frigaard Property Group AS.
Kundefokus i form av gjensidig tillit og trygghet for leveranse kombinert med faglig kompetanse og drivende ressurser kjennetegner bedriften. Vi setter oss gjerne sammen med kunden og bidrar fra tidllig planleggingsfase der vi i fellesskap former prosjektet til krav, ønsker og stedlige forhold.

Metacon som totalentreprenør er leverandør av komplette totalentrepriser i det offentlige og private markedet i sørøstre Viken (tidligere Østfold og søndre Akershus). Satsningsområder er offentlige bygg, som skoler og flerbrukshaller, samt prosjekter i det private marked med lagerbygg, kontor-/næringsbygg og boliger.

Metacon er også totalleverandør av stålkonstruksjoner og komplette stålbygg i hele landet med over 20 års erfaring. Med bakgrunn i vår kompetanse er vi godkjent for utførelse av stålkonstruksjoner i utførelsesklasse EXC3. Vi var også den første i Norge som ble godkjent for CE–merking av stålkonstruksjoner, noe vi er veldig stolte av.

Administrasjon, prosjekt- og salgsavdeling har kontorlokaler på Bredmyra i Sarpsborg kommune, og vår stålproduksjonen foregår i Rakkestad kommune i Østfold.

Metacon AS har 83 ansatte.

Vi har de siste årene hatt en kraftig vekst og omsatte i 2019 for 470 MNOK har forventninger om ytterligere vekst. 

For oss er det viktig å gi noe tilbake til lokalsamfunnet i form av støtte og tilskudd til lag og foreninger, særlig med tanke på barn og unge.

Besøksadresse administrasjon, prosjekterings- og totalentrepriseavdeling:

Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen.


Besøksadresse produksjonavdeling:

Grenseveien 3, 1890 Rakkestad.

Postadresse: Postboks 184, 1891 Rakkestad.
Telefon: +47 69 22 44 11
Epost: firmapost@metacon.no
Fakturaadresse: faktura@metacon.no


Medarbeidere
Sertifiseringer
Jobb i Metacon
Kontakt oss